Vurdering

Vi vurderer hvert år mange ejendomme beliggende på attraktive adresser i København.
Your search results

Vurdering

Vurdering af Ervhvervsejendomme

Vores erfaring og lokalkendskab sikrer, at den aktuelle pris altid er den rigtige vurdering og pris.

CPH Erhverv foretager vurderinger:

• ved salg
• af erhvervsejendomme
• af investeringsejendomme
• af andelsboligforeninger
• af erhvervslejemål
• af nødlidende ejendomme

CPH Erhverv foretager også internationale vurderinger.

Vi udarbejder naturligvis også syn & skøn-rapporter og kommerciel due diligence. 

I relation til udarbejdelse af regnskaber, ajourføring af virksomhedens aktiver, genererationsskifte, sale & lease back, skattefastsættelse og tvangsauktion, er det relevant at lade CPH Erhverv udarbejde en ekstern ejendomsvurdering.

Vores uvildige rapporter giver alle aktører fra revisorer og advokater, til banker og realkreditinstitutter det nødvendige indblik i alle forhold med betydning for ejendommens værdi.

Ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak. 

CPH Erhverv er din erhvervsmægler med speciale i ejendomme lokaliseret på attraktive adresser i København og brokvarterene, Nord- og Sydhavnen, Hellerup, Tuborg Nord, Kongens Lyngby, Ørestad samt det øvrige Storkøbenhavn. 

Fra vores kontor i Frederiksgade, tilbyder vores partnerbaseret virksomhed og højt specialiserede erhvervsmæglere med mere end 20 års erfaring at varetage alle opgaver i forbindelse med salg, udlejning og anden rådgivning af erhvervs- og boligudlejningsejendomme.

Vores netværk er opbygget over vores mangeårige virke i ejendomsbranchen og omfatter pensionskasser, professionelle ejendomsaktører, danske og udenlandske fondsselskaber samt anerkendte økonomiske og juridiske rådgiverhuse.

Som specialiseret erhvervsmægler tilbyder vi et højt professionelt niveau, forankret i at være værdiskabende, ordentlige og passionerede til glæde for vores kunder. 

Ønsker du at høre mere om os, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak. 

CPH Erhverv er naturligvis  medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening.

Sammenlign ejendomme