Vurdering

Vi vurderer hvert år mange ejendomme beliggende på attraktive adresser i København.
Your search results

Vurdering

Vores erfaring og lokalkendskab sikrer, at den aktuelle pris altid er den rigtige vurdering og pris.

CPH Erhverv foretager vurderinger:

• ved salg
• af erhvervsejendomme
• af investeringsejendomme
• af andelsboligforeninger
• af erhvervslejemål
• af nødlidende ejendomme

CPH Erhverv foretager også internationale vurderinger.

Vi udarbejder naturligvis også syn & skøn-rapporter og kommerciel due diligence. 

I relation til udarbejdelse af regnskaber, ajourføring af virksomhedens aktiver, genererationsskifte, sale & lease back, skattefastsættelse og tvangsauktion, er det relevant at lade CPH Erhverv udarbejde en ekstern ejendomsvurdering.

Vores uvildige rapporter giver alle aktører fra revisorer og advokater, til banker og realkreditinstitutter det nødvendige indblik i alle forhold med betydning for ejendommens værdi.

Ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak. 

Sammenlign ejendomme