Hvidvaskloven

CPH Erhverv – Hougaard & Westall ApS er som ejendomsmægler omfattet af Hvidvaskloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1782 af 27. november 2020.

Hvidvaskloven er en forebyggende foranstaltning mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og er internationalt gældende.

Hvidvaskloven definerer, at der ved hvidvaskning forstås:
Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte eller midlerne fra en strafbar lovovertrædelse eller forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.

Undersøgelses- og noteringspligt:
Det fremgår af lovens § 25, at virksomheder/personer omfattet af loven skal undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanligt store transaktioner, samt alle usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter, der ikke har et klart økonomisk eller påviseligt lovligt formål, med henblik på at fastslå, om der er mistanke om eller rimelig grund til at formode, at disse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Hvidvasklovens indeholder et forbud mod, at alle erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af hvidvasklovens, modtager kontantbetalinger på kr. 50.000 eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundne.

CPH Erhvervsejendomsmægler ApS er jf. loven forpligtet til at indhente legitimationsoplysninger på alle reelle ejere af virksomheder og privatpersoner, som er part i formidling af fast ejendom enten som lejer/udlejer eller sælger/køber.

Identitetsoplysninger:

Fysiske personer
Identifikation af fysiske personer består af oplysninger om personens navn og cpr.nr. eller andet identifikationsnummer, hvis kunden ikke har et cpr.nr. Har den pågældende ikke et cpr.nr. eller lignende, skal identitetsoplysningerne omfatte fødselsdato. Det er som udgangspunkt kunden, der skal levere identifikationsoplysningerne.

Juridiske person
Der skal fremskaffes identitetsoplysninger om den juridiske person, og identitetsoplysningerne skal kontrolleres med legitimations-dokumenter, ejer- og kontrolstrukturen skal klarlægges og virksomhedens reelle ejere (En tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden. Dette er dog kun en indikation på reelt ejerskab) skal legitimeres.

Vi skal derfor kræve legitimation af alle vore kunder ved indledningen af et kundeforhold.

Skulle du sidde tilbage med spørgsmål, så kontakt os venligst. CPH Erhverv er medlem af Dansk Ejendomsmægerforening.